Choď na obsah Choď na menu
 

Prispejte 2%

2-.jpg

 

Mačka Vo Vreci je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 ako spoločný projekt dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pomáhať mačičkám v núdzi, predovšetkým v meste Senica. Od oficiálneho vzniku OZ sme spoločnými silami pomohli desiatkam mačičkám v núdzi. Našim cieľom je predovšetkým kastračný program - kastrácia túlavých mačiek a jeho osveta. Taktiež pomáhame chorým, zranením mačičkám a mačiatkam, ktoré to potrebujú.

 

   Naše občianske združenie nefunguje ako útulok pre mačky. Sme predovšetkým dobrovoľníci, ktorí vo voľnom čase pomáhajú mačičkám a nemáme vlastný priestor, kde sú mačičky v núdzi ubytované. Fungujeme na princípe dočasných opatier, čo znamená, že všetky mačičky sú po ošetrení presunuté do domácnosti, v rodinnom prostredí. Všetky finančné výdaje hradíme z našich vlastných peňazí a dobrovoľných príspevkov od ľudí. 

 

   2% sú výborný spôsob ako pomôcť a podporiť našu aktivitu na pomoc týmto nežným šelmičkám, ktoré si často krát sami poradiť nevedia.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na mgalbava@hotmail.com

 

Tu sú informácie, ktoré potrebujete na poukázanie 2 % z daní:

 

Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

 

    názov organizácie:                 MAČKA VO VRECI

    adresa:                                    Hviezdoslavova 1417/64, 905 01, Senica

    právna forma:                         občianske združenie

    IČO:                                         42289238

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Čoskoro doplníme !

 

Postup pre zamestnancov:

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho občianskeho združenia. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

 

Poznámky:
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
- Do kolónky ROK sa píše 2014
- Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

Postup pre fyzické osoby:

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

IČO: 42289238
Právna forma: občianske združenie
Názov: MAČKA VO VRECI
Ulica: Hviezdoslavova
Číslo: 1417/64
PSČ: 905 01
Obec: Senica

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Poznámky:
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

 

Postup pre právnické osoby:

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015 
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 
2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 
3. POZOR: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2. 
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42289238
Právna forma: občianske združenie
Názov: MAČKA VO VRECI
Ulica:   Hviezdoslavova
Číslo:  1417/64
PSČ:    905 01
Obec:  Senica

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.