Choď na obsah Choď na menu
 

O nás

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 MAČKA VO VRECI

občianske združenie na pomoc mačkám v núdzi

423174_228408087256346_1704028807_n.jpg 

Toto občianske združenie vzniklo nakoľko som už sama nezvládala poskytnúť pomoc všetkým mačičkám, ktoré to potrebujú. Vždy som sa snažila pomáhať mačičkám ako jednotlivec, ale po zamestnaní sa na vet. klinike moje záchranárstvo začalo nadobúdať väščích rozmerov. A tak hlavne vďaka vet. klinike VETGUARD, menovite MVDr. Jurajovi Šimekovi a MVDr. Danke Hlavičkovej, ktorí ma podporili v mojej práci, mohlo vzniknúť toto občianske združenie. Veľkú podporu nám poskytol aj Útulok Senica, menovite Dušan Holič a Natália Michalcová, ktorý nám pomohol v našich začiatkoch s propagáciou nášho projektu a pomohol zbierať finančné prostriedky na úhradu veterinárnych nákladov. Ďalším článkom, bez ktorého by sa nám nepodarilo úspešne založiť naše o.z. sú manželia Janka a Miško Žákových, ktorý nám poskytli významnú finančnú podporu a podujali sa na zariadenie všetkých administratívnych úkonov potrebných na založenie o.z.  A na naše veľké šťastie sa k nám napokon pridala aj dlhoročná "mačacia aktivistka" Majka - Mária Škrabáková, ktorá sa stará o našu web-stránku, inzercie mačičiek a takisto pomáha aj s dočasnými opaterami. Týmto všetkým skvelým ľudom patrí veľká vďaka.

Našim zámerom je kastračný program a projekt na pomoc túlavým mačkám ako takým.  Program zameraný na redukciu množenia sa tzv. pouličných mačiek, resp. projekt na pomoc túlavým mačkám, ktoré utŕžili zranenia vyžadujúce odbornú pomoc, prípadne priviedli na svet mačiatka, ktoré by boli odsúdené na nebezpečný život na ulici. Mačičky-maminky podstupujú po zotavení sterilizáciu a následne si hľadajú nové domovy ako aj ich drobčekovia, ktorí sú ošetrení a umiestnení do dočasnej opatery, kde sú socializovaní a naučení hygienickým návykom.
Toto všetko vyžaduje samozrejme nielen našu starostlivosť ale aj financie, ktorých je na takéto veci stále málo. Preto potrebujeme pomoc Vás všetkých, či už sa zapojíte aktívne, alebo sa nás rozhodnete podporiť finančne. Taktiež potrebujeme čo najviac dobrovoľníkov, ktorí môžu poskytnúť mačičkám dočasnú opateru, než si nájdu svoje trvalé domovy.
  
 

 407687_330681467029007_2090687218_n.jpg

CIEĽOM NÁŠHO ZDRUŽENIA JE: 

* pomáhať opusteným, túlavým, chorým, zraneným a týraným zvieratám, predovšetkým mačkám; 

 * redukovať množenie sa nechcených tzv. pouličných mačiek, a to formou výkonu a podpory sterilizácie týchto mačiek; 

* znižovať riziko prenosu nebezpečných chorôb z mačiek na človeka, a to formou očkovania opustených mačiek;

* vykonávať osvetovú činnosť širokej verejnosti zameranú na zvyšovanie tolerancie a zodpovednosti ľudí voči zvieratám;

 * spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh ochrany zvierat;

* spolupracovať s ďalšími právnickými a fyzickými osobami za účelom dosiahnutia ostatných cieľov združenia; 

* prispievať vyššie uvedenými činnosťami k zlepšovaniu a rozvoju životného prostredia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 536406_330545357042618_1826664548_n.jpg

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

späť hore...